Bizi takip edin

Ekoloji

‘Suyu doğa üretir’

->

-> 447

Geçtiğimiz günlerde Dünya Su Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan ‘Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ (EKODOS) Bilim Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici suyu üretebilen tek fabrikanın doğa olduğuna dikkat çekmişti. Kesici açıklamalarında, “Sanayi tesislerinin, tarım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde de bazı tesis ve belediyelerin (neredeyse nüfusun 60 milyonuna ait) her türlü atık doğrudan derelere, nehirlere, göllere ve denize akmaktadır. Buradan alınan kirli, ağır metal içerebilen sular tekrar tekrar içme-kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. Bu durum akıl dışıdır. Hastalıktır, pahalılıktır. Toplumun yeterli, sağlıklı ve kaliteli suya erişimini sağlayacak önlemleri almak için musluktan akan suların güvenilir olması gerekir. Suyun, sınırsız tükenmez bir kaynak olmadığı, insanlara en iyi şekilde öğretilmelidir. Su kaynakları, çok sayıda ve uygun yerlere yapılmayan hidroelektrik santalleri (HES), baraj ve göletlerle kurutulmamalı. İnsanların suyu kirlettiği takdirde bu kirliliğin tekrar kendisine döneceğini bilmesi gerekir. Su ile suyun korunma ve kullanılmasıyla ilgili eğitim verilmelidir” dedi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise, “Büyük Menderes Nehri, üst havzada bulunan Denizli, Uşak, Afyonkarahisar’dan kaynaklanan kirliliği alt havzaya taşıyarak hem insan sağlığını hem de bölgenin ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda Aydın bölgesinde giderek çoğalan jeotermallerin Menderes’e olan etkisi gözle bile görülebilmektedir. Bu şekilde gittiği takdirde, yakın gelecekte çok büyük sorunlarla karşılaşılacaktır” sözleri, suyun hangi yollarla kirletildiğini gösteriyordu.

EKOLOJİ SERVİSİ